banner_top
PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO W DĘBLINIE
________________________________________

 ul. Brygady Pościgowej 5
08-521 Dęblin


Budynek 199 (Internat CSIL)/ p. 124
Spotkania indywidualne, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

psycholog Agnieszka Jagiełło
 887-882-114

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Po telefonicznym lub osobistym umówieniu się na spotkanie.

 

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość spotkania z psychologiem poza terenem jednostki (m.in. interwencja kryzysowa, niepełnosprawność osoby uprawnionej). Zorganizowanie spotkania jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Pomoc psychologiczna świadczona w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna.
Zgodnie z Kodeksem Etyczno – Zawodowym, psycholog jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zostaną przekazane w ramach konsultacji. Ujawnienie informacji objętych zawodową tajemnicą odbywa się tylko w przypadku związanym z zagrożeniem zdrowia lub życia i odbywa się po uzyskaniu zgody tej osoby.
Psychologiczny Punkt Konsultacyjny oferuje pomoc psychologiczną skierowaną do:
•    żołnierzy i pracowników cywilnych 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego
     w Dęblinie;
•    najbliższych członków rodzin żołnierzy i pracowników Bazy (małżonek,
     dzieci, rodzice i rodzeństwo osoby uprawnionej);
•    emerytowanych pracowników wojska;
•    weteranów działań poza granicami państwa i najbliższych członków
      ich rodzin;
•    rodzin żołnierzypoległych i poszkodowanych w związku ze służbą.
Zakres pomocy psychologicznej obejmuje:
•    diagnozę psychologiczną;
•    konsultację;
•    poradnictwo psychologiczne;
•    interwencję kryzysową;
•    terapię krótkoterminową.   

Zakres tematyczny wsparcia to m.in.:
•    funkcjonowanie w środowisku zawodowym;
•    wsparcie w trudnościach osobistych;
•    problemy i konflikty małżeńskie, rodzinne;
•    wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
•    przeżywanie żałoby po stracie bliskich;
•    trudności adaptacyjne;
•    radzenie sobie ze stresem;
•    poznanie i rozwój własnych mocnych stron;
•    rozwój kompetencji interpersonalnych;
•    i inne.

„Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy,
ale to, że potrafimy się po upadku podnieść”
Konfucjusz

Podstawa prawna i zasady organizacji pomocy psychologicznej:
•    Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 145/MON z dnia 28 kwietnia
     2015 r. w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony
     narodowej.
•    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012r.
     w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi - żołnierzowi
     lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym
     członkom jego rodziny (Dz. U. z 2012 r. poz. 291).

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria