banner_top

 

 MISJA

"Naszą misją jest to, by inni mogli skutecznie działać na rzecz obronności"

 

 

Do zadań 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego należy:

 

1.     Praktyczne szkolenie podchorążych w technice pilotowania na samolotach szkolno – treningowych i śmigłowcach;

2.     Utrzymywanie i doskonalenie techniki pilotażu kadry instruktorskiej w tym zespołu szkolno – akrobacyjnego;

3.     Utrzymanie w gotowości do eksploatacji infrastruktury lotniskowej i ogólnej Bazy;

4.     Prowadzenie napraw i obsług okresowych sprzętu lotniczego i zabezpieczenia naziemnego;

5.     Utrzymywanie w gotowości do użycia wydzielonych sił i środków przewidzianych do działań w sytuacjach kryzysowych;

6.     Utrzymywanie w gotowości do rozwinięcia w miejscu stałej dyslokacji elementów bazy mobilizacyjnej;

7.     Zapewnienie warunków do powołania do jednostki żołnierzy rezerwy, środków transportowych i maszyn w czasie zgodnym z zestawieniem zadań mobilizacyjnych.

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria