banner_top

 

  

Art. 61. Konstytucji RP

„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.

 

 

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej jest:

 

·       Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;

·       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

·       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia         18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

·       Decyzja Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014r.  w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej;

·      Decyzja Nr 108/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009r.  w sprawie zasad realiacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej;

 

 

 

 

 

 

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria