banner_top

 

 41. BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO

 

Odznakę pamiątkową Bazy zatwierdzono decyzją nr 141/MON z dnia 18 kwietnia 2011.

 

Rys historyczny i tradycje 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego

 

41 Baza Lotnictwa Szkolnego powstała 1 lipca 2010 roku, w jej skład weszły: 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego i 6 Baza Lotnicza. Na dowódcę bazy został wyznaczony płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski.

41 BLSz przejęła chlubne tradycje stolicy polskich skrzydeł. 58 lotniczy pułk szkolno-bojowy (przeformowany później w 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego) jest kontynuatorem pamięci  315 Dywizjonu Myśliwskiego Dęblińskiego utworzonego podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii. Druzgocące zwycięstwo 315 Dywizjon odniósł  w walce powietrznej z samolotami Luftwaffe 14.08.1941 nad miejscowością St. Omer we Francji. Strącił wówczas 8 samolotów przeciwnika i jeden prawdopodobnie, bez strat własnych. Godna przypomnienia jest postać jednego z najsłynniejszych asów lotnictwa II wojny światowej - mjr pil. Eugeniusza Horbaczewskiego „Dziubka” (patrona 1 OSzL) walczącego w składzie 303 Dywizjonu w Polskiej Eskadrze Afrykańskiej („Cyrk Skalskiego”), 43 dywizjonu brytyjskiego, a od połowy lutego 1944 roku już, jako dowódca 315 Dywizjonu Myśliwskiego Dęblińskiego. W swoim dorobku miał 16 i ½ pewnych zestrzeleń oraz jedno prawdopodobne, zestrzelił on również 4 pociski V-1. Przez wiele lat  58 lpsz wzorowo wykonywał stawiane przed nim zadania szkoleniowe, potwierdzając ogromny wysiłek i ofiarność. Tak intensywny proces szkolenia nie byłby możliwy bez ciągłego doskonalenia kadry instruktorskiej. Pierwsze lata istnienia pułku to intensywny okres szkolenia podchorążych oraz przeszkolenia instruktorów na nowy typ samolotu MiG-15 wprowadzony na wyposażenie w 1957 roku. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dwa razy, w latach 1981 i 1982, pułk przekroczył 9000 godzin nalotu, a w latach kolejnych nalot ogólny przekraczał 8000 godzin. W pułku szkolili się nie tylko polscy podchorążowie, w Dęblinie wyszkolonych zostało ponad 200 pilotów z takich państw jak Syria, Irak, Libia czy Algieria. Piloci dęblińskiego pułku wielokrotnie brali udział w różnego rodzaju pokazach i defiladach lotniczych. Do najważniejszych pokazów lotniczego kunsztu należały:

  • defilada powietrzna zorganizowana 16 sierpnia 1964 roku nad miejscowością Studzianki Pancerne z okazji 20 rocznicy bitwy stoczonej przez I Brygadę Pancerną im. Bohaterów Westerplatte;
  • defilada XX-lecia w 1964 roku, w której uczestniczyło 36 samolotów w szyku "jodełka"
  • defilada lotnicza w 1966 roku podczas obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, w której uczestniczyły 43 samoloty Lim-2 w szyku "1000".

Mimo iż jednostka niezmiennie wchodziła w skład Szkoły Orląt rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 083/Org z dnia 09.08.1999 r. z dniem 01.01.2001 r. 58 lpsz został przeformowany w 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Miało to zapewnić lepszą efektywność w realizacji głównego zadania jednostki, jakim od lat pozostaje szkolenie lotnicze podchorążych. Do priorytetowych zadań  1 OSzL należało także utrzymywanie w pełnym treningu zespołu akrobacyjnego, stałe doskonalenie umiejętności pilotażowych oraz szkolenie pilotów-instruktorów. W 2003 r. 1 OSzl przejął eskadrę śmigłowców Mi-2 z rozformowanego 3 OSzL w Białej Podlaskiej oraz klucz samolotów transportowych 23 Lotniczej Eskadry Specjalnej w Dęblinie.

 

315. Dywizjon Myśliwski "Dębliński"

mjr H. D. Cooke

8 stycznia

1941 -

21 stycznia

1941

mjr Stanisław Pietraszkiewicz

21 stycznia

1941 -

21 września

1941

kpt. Władysław Szczęśniewski

22 września

1941 -

8 listopada

1941

mjr Stefan Janus

9 listopada

1941 -

6 maja

1942

mjr Mieczysław Wiórkiewicz

7 maja

1942 -

25 września

1942

kpt. Tadeusz Sawicz

26 września

1942 -

16 kwietnia

1943

kpt. Jerzy Popławski

17 kwietnia

1943 -

15 lutego

1944

kpt. Eugeniusz Horbaczewski

16 lutego

1944 -

18 sierpnia

1944

kpt. Tadeusz Andersz

19 sierpnia

1944 -

6 kwietnia

1945

kpt. Władysław Potocki

7 kwietnia

1945 -

luty

1946

Coltishall

luty

1946 -

6 grudnia

1946


58. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy

ppłk pil. Piotr ROJEK

1958 - 1963

ppłk pil. Zbigniew RÓŻOWICZ

1963 - 1969

płk pil. Janusz KOWALSKI

1969 - 1971

płk pil. Zenobiusz BIENIAŚ

1971 - 1973

płk pil. Stanisław KONOPIŃSKI

1973

ppłk pil. Edmund GORZKOWSKI

1973 - 1976

płk pil. Józef ZDUŃCZYK

1976 - 1979

ppłk pil. Piotr SZAŁAŚNIK

1979 - 1980

ppłk pil. Jan FRYTA

1980 - 1982

płk pil. Krzysztof ŻUK

1982 - 1985

ppłk pil. Andrzej WINIEWSKI

1985 - 1987

płk pil. Maciej NOWACZYK

1987 - 1989

 

58. Lotniczy Pułk Szkolny

płk pil. Maciej NOWACZYK

1989 - 1991

ppłk pil. Janusz KARPOWICZ

1991

ppłk pil. Zenon SKOP

1991 - 1995

płk pil. Waldemar JARUSZEWSKI

1995 - 2000

 

1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego

płk pil. Waldemar JARUSZEWSKI

2001     -   2002

płk pil. Wiesław SOKOŁOWSKI

2003     -   2007

płk pil. Krzysztof WALCZAK

2007     -   2010

cz.p.o. ppłk pil. Roman MENDREK

04.2010 - 12.2010

 

 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

 

płk pil. dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI      2010 - 11.2014

 

płk pil. mgr inż. Paweł SMEREKA                11.2014 - 05.2016    

 

płk pil. Artur KAŁKO                                  05.2016 - 06.2018

 

płk pil. Artur BORKOWSKI                          08.2018 - obecnie    

 

 41 BLSz dziedziczy także tradycje 6 Bazy Lotniczej w Dęblinie. Geneza powstania Bazy Lotniczej Dęblin sięga 1939 roku i jest nierozłącznie związana z Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1 – Dęblin. Dowództwo w bazie objął mjr pil. Marian Tarnowski.Baza lotnicza zapewniała materiałowo-techniczne podstawy codziennej pracy wszystkich jednostek lotniczych. Zaopatrywała w samoloty, części zamienne i materiały pędne lotniska: Dęblin, Ułęż, Podlodów, Zajezierze. W 1939 r. wobec agresji Luftwaffe – baza zabezpieczała teren lotniska, organizowała ewakuację sprzętu i zaplecza jednostek.

W latach 1958-1961 wraz z dynamicznym rozkwitem Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. J Krasickiego utworzono 4 Pułk Lotniczo – Techniczny JW 4926. 4 PLT, jako oddział gospodarczy OSL zabezpieczał szkołę pod względem specjalistycznym.

Dnia 14.11.1961r. Komendant OSL ppłk pil. Eugeniusz Pniewski wydał rozkaz przeformowania z dniem 25.11.1961r. 4 PLT na 2 batalion zaopatrzenia JW 2760. Dowódcą batalionu został mjr Witalis Michalak.

W latach 1961-1969 batalion zaopatrzenia został przeformowany na 4 Pułk Zaopatrzenia JW 2760. Dowódcą pułku został ppłk dypl. Tadeusz Ragus. W roku 1977 nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 4 pułku zaopatrzenia. W dniu 23.06.1977r. do pełnienia obowiązków przystąpił ppłk dypl. Józef Zalewski. 4 Pułk Zaopatrzenia, samodzielny organ gospodarczy, stanowiąc podstawowe ogniwo WOSL im. J. Krasickiego, był przeznaczony do zaopatrzenia materiałowo-technicznego i zabezpieczenia warunków bytowych podchorążych, kadetów oraz pracowników Komendy WOSL. Pułk nienagannie realizował proces zabezpieczenia szkolenia jednostek (58 lpszb, 23 lesz), Liceum Lotniczego i Aeroklubu Orląt.

W dniu 06.12.1994r. 6. Baza Lotnicza rozpoczęła samodzielną działalność.

Pierwszym dowódcą 6. Bazy Lotniczej był płk dr Andrzej Szmania. Następnie w 1996 roku obowiązki dowódcy objął ppłk nawig. dr Aleksander Garbacz, który dowodził jednostką do lutego 1998r. Jego następcą na lata 1998-2002 został płk dypl. Ryszard Rybczyński. Od maja 2002 roku do 2006 roku dowódcą 6 Bazy Lotniczej był płk dypl. pil. Stanisław Wesołowski. W okresie od 02.08.2006 roku do 11.11.2007 roku 6. Bazą Lotniczą dowodził płk mgr inż. Zbigniew Zaręba, a od dnia 12.11.2007 – 08.11.2010  bazą dowodził płk nawig. mgr inż. Bogumił Znojek.

Wyrazem dziedziczenia tradycji 315 Dywizjonu Myśliwskiego Dęblińskiego jest także przejęcie przez 41 BLSz pewnych elementów jego symboliki. Odznaka „walczącego czarnego koguta”,   która swą historią sięga do 112 Eskadry Myśliwskiej (walczącej podczas kampanii wrześniowej 1939).

 

 

                            SKRÓCONY RYS HISTORYCZNY
 
      41. Baza Lotnictwa Szkolnego rozpoczęła oficjalną działalność 1 stycznia 2011 roku, formowanie jej trwało od połowy roku 2010. Sformowana została na bazie rozformowanych z dniem 31 grudnia 2010 roku 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz 6. Bazy Lotniczej w Dęblinie. Nowa jednostka w zasadzie przejęła całą infrastrukturę i wyposażenie rozformowanych jednostek, większość żołnierzy rozformowanych jednostek przeszła automatycznie do służby w nowej bazie. Głównym zadaniem bazy jest szkolenie lotnicze podchorążych WSOSP oraz zabezpieczenie procesu tego szkolenia. W składzie bazy funkcjonuje również zespół akrobacyjny „Biało-czerwone Iskry”, który wyposażony jest w samoloty TS-11 „Iskra”. Samoloty te są również głównym wyposażeniem bazy, oprócz nich realizowane jest szkolenie pilotów śmigłowców na śmigłowcach SW-4 „Puszczyk” i Mi-2.
 
                                         TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
      Święto jednostki obchodzone jest w dniu 14 sierpnia – zostało ustanowione decyzją nr 280/MON z dnia 25 lipca 2011. Również decyzją nr 280/MON z 25 lipca 2011 ustanowiono patrona jednostki - mjr pil. Eugeniusza Horbaczewskiego.
 
Decyzją nr 280/MON z 25 lipca 2011 roku Baza dziedziczy i kultywuje tradycje następujących jednostek:
 
 - 315. Dywizjon Lotniczy „Dębliński” (1941-1946)
 - 58. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1958-1989)
 - 58. Lotniczy Pułk Szkolny (1989-2000)
 - 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego (2001-2010)
 - 4. Pułk Lotniczo-Techniczny (1958-1961)
 - 2. Batalion Zaopatrzenia (1961-1969)
 - 4. Pułk Zaopatrzenia (1969-1994)
 - 6. Baza Lotnicza (1994-2010)

 
       Oznakę rozpoznawczą zatwierdzono decyzją nr 214/MON z 9 czerwca 2011.

                                          

                            

                                   Wzór oznaki rozpoznawczej.
 

 
POCZET DOWÓDCÓW
  
- płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski (2010 - 2014)
- płk pil. mgr inż. Paweł Smereka (2014-2016)
- płk pil. mgr inż. Artur Kałko (2016 - 2018)

- płk pil. Artur Borkowski (2018 - obecnie)

 

 

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria