banner_top
Mamy Sztandar!
06.08.2012
Dzień 3 sierpnia 2012 roku był najważniejszy w dotychczasowej historii 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Od tego dnia nasza jednostka może pochwalić się własnym sztandarem.Uroczyste przekazanie Sztandaru miało miejsce na Placu Litewskim w Lublinie.

 

Uroczystości odbyły się w trzech etapach. Pierwszym ich elementem była Msza Św. w Kościele Garnizonowym pw. św. Niepokalanego Poczęcia NMP, którą celebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek. Jego Ekscelencja w homilii podkreślił jak wymownym symbolem jest sztandar dla jednostki wojskowej, zaznaczył także jak bardzo zadowolony jest z faktu umieszczenia na płacie sztandaru Matki Bożej Loretańskiej - patronki lotników.

Po zakończeniu Mszy Św. w Kościele Garnizonowym w Lublinie uczestnicy uroczystości udali się Alejami Racławickimi na Plac Litewski, gdzie miały się odbyć główne uroczystości. Przy dźwiękach wojskowych marszów granych przez Orkiestrę Sił Powietrznych z Dęblina, Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz pododdziały towarzyszące dotarły pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Znakiem do rozpoczęcia uroczystości był przelot śmigłowców SW-4 Puszczyk z 41. BLSz. Po zajęciu miejsca przez gości honorowych Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Waldemar Gołębiowski złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu pani podsekretarz stanu do spraw infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej Beacie Oczkowicz.W przemówieniu powitalnym dowódca 41.Bazy powiedział: „Żołnierze spod znaku biało-czerwonej szachownicy, trwale wpisali się swoją obecnością w karty ziemi lubelskiej.  Jest mi niezmiernie miło, że to właśnie tutaj na Placu Litewskim w Lublinie mogę w imieniu kadry i pracowników wojska odebrać sztandar ufundowany przez społeczeństwo Lubelszczyzny, na którego płacie wyhaftowany jest herb województwa lubelskiego”.

                W imieniu dowódcy Sił Powietrznych wystąpił szef Wojsk Lotniczych generał brygady pilot Stefan Rutkowski. „Jesteście spadkobiercami bogatych dokonań jednostek lotniczych tego regionu. Kontynuujecie tradycje polskich skrzydeł, a w szczególności 315 Dywizjonu Myśliwskiego Dęblińskiego z okresu II wojny światowej. Obecnie jednostka stanowi kluczowe ogniwo w procesie szkolenia lotniczego w Siłach Powietrznych. Przygotowuje kolejne pokolenia pilotów oraz nawigatorów, decydując o przyszłym obliczu Sił Powietrznych."– podkreślił generał Rutkowski w przemówieniu. Na tę okoliczność dowódca Sił Powietrznych generał broni pilot Lech Majewski wyróżnił Kordzikiem Honorowym pułkownika Gołębiowskiego, zastępcę dowódcy 41. BLSz pułkownika Waldemara Cyrana oraz dowódcę Grupy Działań Lotniczych podpułkownika pilota Jana Skowronia. Kordziki wręczył generał brygady pilot Stefan Rutkowski.

Sztandar ufundowali mieszkańcy Lubelszczyzny, zaś jego rodzicami chrzestnymi zostali Karolina Kaczorowska – wdowa po Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim Prezydencie RP na uchodźstwie i Honorowym Obywatelu Miasta Lublin oraz Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego. Po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru przez Ojca Chrzestnego, zaproszono przedstawiciela prezydenta RP, dowództwa Sił Powietrznych RP, rodziców chrzestnych, przedstawicieli społecznego komitetu fundatorów sztandaru, oraz przedstawicieli kadry i pracowników wojska o symboliczne wbicie honorowych i pamiątkowych gwoździ.

Kolejnym punktem programu było ekumeniczne poświęcenie sztandaru przez Księdza Biskupa Józefa Guzdka, księdza pułkownika Aleksego Andrejuka oraz księdza pułkownika Wiesława Żydla. Kulminacją apelu była chwila, w której Rodzice Chrzestni przekazali sztandar przedstawicielowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -pani podsekretarz stanu do spraw infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej Beacie Oczkowicz , która wręczyła sztandar Dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr inż. Waldemarowi Gołębiowskiemu a ten, po prezentacji sztandaru, przekazał go dowódcy pocztu. Przemarsz Pocztu Sztandarowego przed frontem pododdziałów 41. Bazy oraz WielonarodowejBrygady zakończył główną cześć uroczystości. Jej zwieńczeniem były: defilada pododdziałów, przelot samolotów zespołu akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry" i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych  oraz Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Zgromadzeni na rynku kilkakrotnie nagradzali ich oklaskami.

Następnie uczestnicy udali się do Filharmonii Lubelskiej na koncert Orkiestry Wojskowej SP i Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej.

Ten dzień na długo zapadnie w pamięci nie tylko żołnierzy obchodzących jedną z najważniejszych dla każdej jednostki uroczystości, ale też w pamięci mieszkańców Lublina.

 

41. Baza Lotnictwa Szkolnego


AktualnościAktualności
GaleriaGaleria