banner_top
100-lecie Lotnictwa Wojskowego
03.09.2018
W dniach 23 – 24 sierpnia 2018 r. w Garnizonie Dęblin odbyły się Centralne Obchody 100-lecia Lotnictwa Wojskowego.    Program uroczystych obchodów podzielony był na dwa dni. 23 sierpnia był Dniem Otwartym koszar. Zaprezentowana została wystawa statyczna statków powietrznych w tym m.in. nasz najnowszy samolot szkoleniowy M-346 Master. Była możliwość zwiedzania wystawy w Muzeum Sił Powietrznych natomiast w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „100 lat polskiego lotnictwa wojskowego”.
    Następnie do Garnizonu Dęblin przybył Sekretarz Stanu Pan Wojciech SKURKIEWICZ, któremu meldunek złożył Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika. W wizytacji brał również udział Inspektor Sił Powietrznych gen. brygady pilot Mirosław JEMIELNIAK. Towarzyszył im Dowódca Naszej Bazy płk pil. Artur BORKOWSKI. Panowie odwiedzili m.in. wystawę statyczną statków powietrznych, hangary z samolotami szkoleniowymi M-346 Master oraz Centrum Szkolenia Symulatorowego.
    Drugiego dnia do Garnizonu Dęblin przybył Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz BŁASZCZAK. Przywitał go Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław MIKA, a następnie razem z Inspektorem Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mirosławem JEMIELNIAKIEM oraz Dowódcą 4. Skrzydła Lotniczego płk. pil. Wojciechem PIKUŁĄ i Dowódcą 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk. pil. Arturem BORKOWSKIM uczestniczyli wespół z Kadrą Garnizonu Dęblin w Mszy Świętej celebrowanej przez Biskupa Polowego gen. bryg. Józef GUZDKA i Kapelana Parafii M. B. L. mjr. Marcina CZEROPSKIEGO.
    Kolejnym punktem Centralnych Obchodów 100-lecia Lotnictwa Wojskowego był uroczysty Apel przed Pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” w, którym udział wziął również Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Paweł SOLOCH. Po meldunku i przeglądzie pododdziałów oraz przywitaniu z pododdziałami i 26 Sztandarami z różnych jednostek przez Ministra Obrony Narodowej odegrany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Po odegraniu Hymnu Inspektor Sił Powietrznych przywitał zgromadzonych gości i podziękował im za tak liczne przybycie. Następnie swoje przemówienie wygłosił Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych po czym głos zabrał Pan Minister Mariusz Błaszczak. W czasie Pan Minister wypowiedział wiele ciepłych słów pod adresem „Braci Lotniczej”, weteranów, kombatantów, byłych i obecnych pilotów oraz wszystkich zebranych na palcu przed Pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”. Następnie pod Pomnikiem złożone zostały wieńce. Po ceremonii odegrano „Marsz Lotników” oraz Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła się Defiladą pododdziałów. Apel swoją obecnością uświetniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina.
    Po uroczystości Minister Obrony Narodowej spotkał się z młodzieżą z klas mundurowych, kadrą i pracownikami RON w Sali Pałacu Jabłonowskich.

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria