banner_top
Przysięga żołnierzy służby przygotowawczej
18.06.2018
Na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt uroczystą przysięgę wojskową złożyli żołnierze służby przygotowawczej 41. BLSz.


     W dniu 08.06.2018 r.  elewi służby przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Na początku uroczystości przemówienie wygłosił Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego cz.p.o. płk dypl. Waldemar CYRAN witając władze powiatowe i  samorządowe naszego regionu, Dowódców i przedstawicieli jednostek Garnizonu Dęblin oraz wszystkich zgromadzonych gości.
     Elewi złożyli przysięgę na sztandar JW 4929 zgodnie z Rotą przysięgi wojskowej, której słowa wypowiadał Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Po złożeniu uroczystej przysięgi Dowódca podziękował wszystkim elewom za podjęcie tak ważnej  w życiu decyzji dotyczącej obrony Naszej Ojczyzny, gratulował wytrwałości i determinacji oraz życzył wszystkim zapału na dalszym etapie szkolenia.

     Podczas uroczystości wyróżnieni zostali żołnierze, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkoleniu podstawowym. Następnie Dowódca 41. BLSz podziękował rodzicom wyróżnionych elewów, składając serdeczne życzenia, wręczając im listy gratulacyjne i kwiaty. Ceremonię przysięgi uświetniła Orkiestra Wojskowa z Dęblina i Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych.
     Dowódcą uroczystości był ppłk Grzegorz SKOREK.

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria