banner_top
Uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 41. BLSz
07.06.2018
4 czerwca 2018 r. miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków służbowych na stanowisku Dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.


     Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej na maszt, po czym odczytano rozkazy Dowódcy 41. BLSz o wyróżnieniach żołnierzy i pracowników RON. Następnie została odczytana Decyzja Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu dotychczasowego Dowódcy 41. BLSz na nowe stanowisko służbowe w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz o wyznaczeniu płk. dypl. Waldemara CYRANA na Dowódcę 41. BLSz.

     Uroczyste przekazanie dowodzenia 41. Bazą Lotnictwa Szkolnego nastąpiło w obecności Szefa Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów i Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
Meldunki o zdaniu i objęciu obowiązków dowódczych złożone zostały Dowódcy 4. SLSz płk. Wojciechowi PIKULE, po czym obaj Panowie oficerowie podpisali protokół zdawczo– odbiorczy. Uwieńczeniem ceremonii był wpis do księgi pamiątkowej zdającego dowodzenie płk. pil. Artura KAŁKO oraz obejmującego dowodzenie płk.  dypl. Waldemara CYRANA.
     Po ceremonii przekazania sztandaru dotychczasowy Dowódca podziękował wszystkim za wspólną służbę i współpracę, podkreślił, że praca w 41. BLSz była dla niego wyjątkowym wyzwaniem  i doświadczeniem. Zapewnił, że wiedza tu zdobyta na pewno zostanie spożytkowana na nowym stanowisku służbowym. Płk dypl. Waldemar CYRAN podziękował za zaszczyt, zaufanie i wyróżnienie jakim został obdarzony obejmując stanowisko Dowódcy 41. BLSz. Następnie głos zabrał Dowódca 4. SLSz płk. Wojciech PIKUŁA, który podkreślał perfekcjonizm wykonywanych przez Bazę przedsięwzięć w czasie Dowodzenia przez, byłego już Dowódcę płk. pil. Artura KAŁKO, a także zapewniał, że Baza w rękach nowego Dowódcy płk. dypl. Waldemara CYRANA będzie funkcjonowała równie doskonale. Na końcu przemówienie wygłosił Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. Piotr KRAWCZYK.
     Uroczysty apel zakończył się odegraniem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defiladą pododdziałów 41. BLSz.

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria