banner_top
Obchody uroczystości Bożego Ciała.
07.06.2018
Po raz kolejny kadra i pracownicy RON Garnizonu Dęblin uczccili święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem flagi państwowej na maszt, po czym odczytano rozkazy Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego o wyróżnieniach żołnierzy. Następnie została odczytana Decyzja Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu płk. pil. Artura BORKOWSKIEGO na Dowódcę 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego jednocześnie awansując go na stopień pułkownika. Uroczyste przekazanie dowodzenia 41. Bazą Lotnictwa Szkolnego nastąpiło w obecności Inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr. inż. Mirosława JEMIELNIAKA oraz Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk. pil. Wojciecha PIKUŁY. Meldunki o zdaniu i objęciu obowiązków dowódczych złożone zostały Inspektorowi SP, po czym obaj Panowie oficerowie podpisali protokół zdawczo – odbiorczy. Uwieńczeniem ceremonii był wpis do kroniki jednostki wojskowej zdającego i obejmującego obowiązki oraz Inspektora SP. Uroczysty apel zakończył się odegraniem „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defiladą pododdziałów 41. BLSz.
AktualnościAktualności
GaleriaGaleria