banner_top
Wręczenie broni Służbie Przygotowawczej
22.05.2018
W 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego 21 maja odbyło się uroczyste wręczenie broni żołnierzom II Turnusu służby przygotowawczej.      Na uroczystej zbiórce, Dowódca 41. BLSz wręczył żołnierzom służby przygotowawczej ich nieodłączny element wyposażenia jakim jest broń. W słowach skierowanych do nowo przybyłych żołnierzy Dowódca oparł się na wierszu, który został napisany przez gen. bryg. Williama H. Rupertus’a podczas II Wojny Światowej. Stanowi on część podstawowej doktryny US Marines. Dowódca życzył też wszystkim, aby broni używali wyłącznie w warunkach pokoju i stali się mistrzami w posługiwaniu się nią.

     Doskonała znajomość zasad eksploatacji, a także rozwaga i przewidywanie to fundamentalne rzeczy, które muszą towarzyszyć żołnierzom uczącym się posługiwania bronią. Zachowanie tych elementarnych warunków gwarantuje, że broń będzie dobrze służyć żołnierzowi do tego, do czego jest przeznaczona: obrony granic i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
     Podczas zbiórki Szef Kadr odczytał decyzje MON w sprawie mianowania na stopnie podpułkownika w związku z wyznaczeniem na nowe stanowiska służbowe. Mianowani zostali ppłk Tomasz IWAN oraz ppłk pil. Emil BOŁTRYK.

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria