banner_top
„SpoKREWnieni służb±”
23.03.2018
Żołnierze i pracownicy RON w ramach akcji krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREWnieni służb±” oddali krew najbardziej potrzebuj±cym.      Żołnierze i pracownicy RON w ramach akcji krwiodawstwa pod hasłem „SpoKREWnieni służb±” oddali krew najbardziej potrzebuj±cym.

     Żołnierze i pracownicy RON 41. BLSz uczestnicz± w tej akcji po raz pierwszy. Zbiórkę krwi w dniu 22 marca 2018 r. prowadziła ekipa wyjazdowa Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie, która dokonała zbiórki na terenie Garnizonu Dęblin w Klubie Uczelnianym WSOSP.
     Ministerstwo Obrony Narodowej doł±czyło do ogólnopolskiej zbiórki krwi „SpoKREWnieni służb±”, która rozpoczęła się 1 marca br. pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Akcję zainaugurowano w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cze¶ć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelewali krew w obronie niepodległo¶ci Polski.

 

Aktualno¶ciAktualno¶ci
GaleriaGaleria