banner_top
Apel Pamięci Żołnierzy Wyklętych
07.03.2018
W dniu 01.03.2017r. w 1. Batalionie Drogowo – Mostowym odbył się uroczysty Apel, w którym uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.      W uroczystym Apelu uczestniczyła kadra dowódcza i żołnierze garnizonu Dęblin, podchorążowie oraz zgromadzeni goście. 41. BLSz reprezentował Zastępca Dowódcy płk dypl. Waldemar CYRAN.
     Gospodarzem uroczystości był Dowódca 1. Batalionu Drogowo – Mostowego ppłk Adam BEDNARCZYK, który w swoim przemówieniu odwołując się do autorytetów i postaw Żołnierzy Wyklętych, zachęcał do czerpania inspiracji z ich życia w codziennej służbie. W czasie uroczystości odczytano list okolicznościowy Ministra Obrony Narodowej do żołnierzy i pracowników RON z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odczytany został również Apel Pamięci a Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oddała salwę honorową.
      Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Jednostek Garnizonu Dęblin.


AktualnościAktualności
GaleriaGaleria