banner_top
Inauguracja roku szkoleniowego 2018
05.01.2018
W dniu 2 stycznia 2018 roku w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego miała miejsce inauguracja roku szkoleniowego.

 

 

 

Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Artur KAŁKO powitał wszystkich zgromadzonych w sali kinowej WSOSP, a następnie podziękował kadrze i pracownikom resortu obrony narodowej za codzienne zaangażowanie  i efektywną pracę na rzecz Naszej Bazy i Sił Powietrznych.
Inaugurację roku szkoleniowego rozpoczęto  wręczeniem wyróżnień żołnierzom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w służbie, a za swoją postawę i zaangażowanie w codziennej działalności służbowej zostali najlepiej ocenieni przez swoich przełożonych. Zdobywcy tych zaszczytnych tytułów otrzymali z rąk Dowódcy nagrody rzeczowe, a dyplom uznania otrzymał wyróżniający się pododdział 41. BLSz – Wojskowa Straż Pożarna.
Żołnierzami roku 2017 w 41. BLSz zostali:
Oficer roku                    - mjr Grzegorz KOZŁOWSKI
Pilot Roku                     - kpt. Michał KOŁACZEK
Sztabowiec Roku           - ppłk Grzegorz SKOREK
Kontroler Roku               - kpt. Jan LASKOWSKI
Logistyk Roku                - kpt. Grzegorz KACZMARZYK
Inżynier Roku                 - mjr Adam TRUSIEWICZ
Technik Roku                 - st. chor. szt. Grzegorz WEREMKO
Meteorolog Rok              - mł. chor. Jacek CUBALA
Łącznościowiec Roku     - st. sierż. Andrzej KOMAR
Kierowca Roku               - szer. Paulina ANTOLAK
Mechanik Roku              - st. kpr. Jacek SEREDYN
Sportowiec Roku            - st. szer. Piotr SZAFRAŃSKI
Podoficer Roku              - st. chor. szt. Mikołaj WOŹNICKI
Szeregowy Roku            - st. szer. Krzysztof STACHOŃ
 
Wyróżniający się pododdział – WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA.

Po wręczeniu nagród rzeczowych Żołnierzom Roku i wyróżnieniu Pododdziału Roku, Dowódca wręczył również nagrody rzeczowe rzecznikom dyscyplinarnym, którzy wzorowo wywiązywali się z nałożonych na nich dodatkowych obowiązków wymagających dogłębnej znajomości ustawy o dyscyplinie oraz żołnierzom, którzy wykazali się bezinteresowną pomocą na rzecz poszkodowanej w wypadku dziewczynki.

Rzecznicy Dyscyplinarni:
1. mjr. Grzegorz KOZŁOWSKI
2. kpt. Grzegorz KOSIAK
3. st. chor. Krzysztof KOŃKA
4. st. chor. Marek KAROLAK
5. st. chor. Michał LASKOWSKI
6. st. chor. Jarosław RYBACZEK
7. st. chor. Hubert PAPIS

Żołnierze wyróżnieni za bezinteresowną pomoc:
1. st. szer. Grzegorz LEWANDOWSKI
2. st. szer. Krzysztof MAŃKA
3. st. szer. Huber CHMIELEWSKI
4. st. szer. Lucjan ZĘBEK
5. szer. Małgorzata DOBOSZ

Kadra i pracownicy wojska uczestniczyli w zaplanowanych zajęciach szkoleniowych. Bardzo ciekawy wykład na temat „Żołnierzy Wyklętych” przedstawił mjr Artur OSTROWSKI, który w imieniu dzieci z domów dziecka w m. Tuligłowy i Opactwo podziękował wszystkim za dary serca za które można było zakupić najpotrzebniejsze im rzeczy na święta Bożego Narodzenia. Przeprowadzone zostały również zajęcia z zasad poruszania się po lotnisku, BHP-wypadki przy pracy, ochrony środowiska oraz zarządzania kryzysowego.

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria