banner_top
Wyróżnienia
28.11.2017
W dniu 27.11.2017 r., podczas zbiórki kadry na Dni Techniczne, miało miejsce wyróżnienie żołnierzy.
                         
                 
                 
                 
     Szef sztabu 41. BLSz ppłk Grzegorz SKOREK otrzymał Odznakę Honorową Sił Powietrznych nadaną rozkazem Dowódcy Generalnego RSZ. Odznakę wręczył Dowódca płk pil. Artur KAŁKO.
     Ponadto, Dowódca wręczył wyróżnienie mjr. Krzysztofowi BEDNARSKIEMU – List Gratulacyjny, nadany rozkazem dziennym przez Dowódcę Generalnego RSZ z okazji Święta Łączności i Informatyki.
     Na zakończenie zbiórki mjr Artur OSTROWSKI zapoznał kadrę z telegramem dotyczącym przedsięwzięć profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria