banner_top
Zajęcia profilaktyczne
24.10.2017
W dniu 23.10.2017r. w 41. BLSz odbyły się zajęcia profilaktyczne prowadzone przez przedstawiciela ŻW oraz Szefa Prokuratury Rejonowej.

  

    

     

          Zajęcia odbyły się w sali kinowej WSOSP a przeprowadzili je ppłk Robert DĄBEK Szef Działu Wojskowego Prokuratury Rejonowej z m. Lublin i st. kpr. Radosław PRZYBYSZ przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej z Dęblina.

        W ramach zajęć dodatkowych dla kadry i pracowników RON usłyszeliśmy o odpowiedzialności karnej za przyjmowanie i wręczanie korzyści materialnych oraz konsekwencjach prawnych za poświadczanie nieprawdy i nadużywania pełnionej funkcji. Żandarmeria Wojskowa przeprowadziła zajęcia na temat molestowania fizycznego i psychicznego (mobbing, stalking i dyskryminacja) oraz odpowiedzialności karnej żołnierzy (korupcja, przestępstwo przeciwko mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, zasadom dyscypliny wojskowej).

       Następnie w sali wykładowej Wojskowego Portu Lotniczego odbyło się szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych 41. BLSz. Szkolenie miało na celu wzbogacenie wiedzy, podniesienie umiejętności w zakresie stosowania w praktycznym działaniu wojskowego prawa dyscyplinarnego oraz przygotowanie rzeczników dyscyplinarnych do sprawnego wypełniania swoich funkcji w trakcie poszczególnych trybów i etapów postępowania dyscyplinarnego.

 

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria