banner_top
 Ćwiczenia WSP na Poligonie Lotniczym „Jagodne”
20.10.2017
Ćwiczenia zgrywające sił i środków do wsparcia w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 41. BLSz.
 
 
 
      W dniu 10 października br,. na Poligonie Lotniczym „Jagodne”, zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej, Wojskowej Straży Pożarnej oraz współdziałających jednostek ochrony przeciwpożarowej OSP i JRG PSP Łuków. Działania przeciwpożarowe obejmowały sprawdzenie alarmowego systemu powiadamiania o zagrożeniu oraz sprawdzenia współdziałania sił i środków wydzielonych do wsparcia, w akcjach ratowniczo-gaśniczych, na wypadek powstania wielkoobszarowego pożaru lasu na terenie poligonu.

 

 

 

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria