banner_top
Podróż historyczno-wojskowa.
12.04.2017
W dniach 5 - 7 kwietnia 2017 r. żołnierze 41. BLSz odbyli podróż historyczno-wojskową na temat: „Żołnierze Wyklęci – zapomniani bohaterowie walk o niepodległość Polski. Wybrane aspekty dziejów kultury i tradycji oręża polskiego

 
 

     Zasadniczym celem podróży było zapoznanie z historią i zabytkami Polski południowo-wschodniej, pogłębienie wiedzy merytorycznej osób odpowiedzialnych za kształcenie obywatelskie w zakresie umiejętności wykorzystania tradycji orężnych w procesie wychowania obywatelskiego i kształtowania patriotycznych postaw żołnierzy.
     Pierwszego dnia w drodze do miejsca docelowego – miejscowości Przemyśl, żołnierze odwiedzili Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie i Muzeum Zamek w Łańcucie. Muzeum na Majdanku powstało w miejscu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, który funkcjonował na obrzeżach Lublina od października 1941 roku do lipca 1944 roku. Powołano go w listopadzie 1944 roku, jako pierwsze muzeum upamiętniające ofiary II wojny światowej w Europie. Obejrzeliśmy wystawy upamiętniające ofiary, makietę z położeniem obiektów, pomieszczenia zagłady więźniów obozu oraz piece krematorium.
     Dalej w drodze do Przemyśla zwiedziliśmy Zamek w Łańcucie - Zamek Lubomirskich i Potockich. Jest on jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji. Najważniejsze sale zamku w Łańcucie to: Sala Balowa, Jadalnia Wielka, Sala Kolumnowa, Teatr Dworski, Galeria Rzeźb.
     W drugi dzień naszej  podróży byliśmy z  wizytą w 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Uczestników podróży przywitał Dowódca 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich ppłk Marcin Dusza. Wizyta rozpoczęła się w Sali Tradycji, gości oprowadziła kustosz p. Barbara Wróbel przybliżając historię i tradycje Batalionu i Garnizonu. Następnie p. Barbara zabrała zwiedzających do Fortu SIEDLISKA "SALIS SOGLIO", fortu artyleryjskiego i po mieście Przemyślu. Zwiedzanie zakończyliśmy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Zbiory muzeum liczą ponad 200 tysięcy eksponatów z zakresu archeologii, historii, numizmatyki, sztuki, etnografii i przyrody. Zwiedziliśmy salę wystaw z ikonami - na zbiory tego działu składają się: numizmaty, materiały ikonografczne i pamiątki historyczne, salę archeologii, która gromadzi zabytki z wszystkich epok i okresów prehistorycznych, średniowiecza i okresu nowożytnego, a także interesujący zbiór przyrodniczy obejmujący okazy paleontologiczne, mineralogiczne, skamieliny i trofea.
     Trzeciego dnia, w drodze powrotnej do Dęblina, zatrzymaliśmy się w mieście Zamość. Zwiedziliśmy Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, gdzie zgromadzone są eksponaty białej broni, broni palnej czarnoprochowej oraz umundurowanie i wyposażenie z okresu od XVI do XIX w. Następnie wyruszyliśmy z przewodnikiem do Działobitni (Rotundy). W 1940 r. w budynkach Rotundy Zamojskiej, działobitni wzniesionej w latach 1825 - 1831 Niemcy utworzyli więzienie śledcze, które pełniło funkcję ośrodka przesiedleńczego dla Polaków wysiedlonych z miejscowości na terenie Zamojszczyzny. Rotunda stała się miejscem kaźni dla tysięcy Polaków, dokonywano tu licznych, zbiorowych egzekucji. Następnie przewodnik oprowadził nas po rynkach miasta, po drodze barwnie opowiadając nam o historii mieszkańców i Twierdzy Zamość.
     Nasza podróż okazała się bardzo interesująca z dużą dawką historii i patriotyzmu, dzięki czemu wszyscy jej uczestnicy przywieźli ze sobą wiele wrażeń i wspomnień.

 

 

 

41. BLSz.


AktualnościAktualności
GaleriaGaleria