banner_top

DOWÓDCA 41. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO

 

 

 

cz. p. o. płk dypl. Waldemar CYRAN

 

Płk dypl. Waldemar CYRAN urodził się 20 listopada  1960 roku w Sulejówku.
W 1979 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Warszawie, po jego ukończeniu wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, którą ukończył w 1984r.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w tym samym roku w  4. Bazie Lotniczej jako szef zaopatrzenia mundurowego. W 1991 r.  służył już jako kierownik sekcji mundurowej 4. Bazy Lotniczej. W latach 1994- 2000 r. płk Cyran pracował w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na stanowisku starszego oficera wydziału nadzoru intendenckiego. Lata 2000- 2003- obejmuje kolejne stanowisko służbowe – specjalista oddziału służby mundurowej w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
W latach 2004 do 2007 kieruje wydziałem służby mundurowej w Dowództwie Sił Powietrznych. 15 stycznia 2009 roku zostaje wyznaczony na stanowisko szefa wydziału planowania logistycznego w 4. Skrzydle Lotnictwa Szkolnego. W dniu 1 października   2010 r. obejmuje obowiązki na stanowisku zastępcy dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Od dnia 4 czerwca 2018 r. czasowo pełni obowiązki dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego.

Pułkownik Cyran ukończył ponadto: Studia Wyższe na Akademii Obrony Narodowej o kierunku Dowódczo – Sztabowym Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Studia Uzupełniające Magisterskie o kierunku Ekonomika Przedsiębiorstw Produkcyjnych w Szkole Głównej Handlowej, Studia podyplomowe w zakresie Ochrony Przyrody i Środowiska na Akademii Rolniczej w Krakowie, Studia Podyplomowe w zakresie Operacyjno – Logistycznym Oficerów Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Praca w zespole, komunikatywność, kreatywność, dokładność, zaangażowanie
i wysoka kultura osobista to cechy które charakteryzują pułkownika Cyrana. Interesuje się: motoryzacją, sportem (piłka nożna, siatkówka, narciarstwo), militariami, sprzętem elektronicznym.

 

 

 

 

 

AktualnościAktualności
GaleriaGaleria